• +420 777 622 662
 • info@roadservis.cz
 • Služby

  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

  • Barvení barvou i plastem
  • Barvy na stromy
  • Přechodné dopravní značení

  Nabízíme kompletní sortiment barev pro vodorovné dopravní značení.

  Aplikace je prováděna za pomocí moderních technologií a postupů ručně nebo strojově pravidelně proškolovaným personálem.

  Aplikace je vždy provádění podle platného silničního zákona.

  ZNAČENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

  • Značení parkovacích stání pro invalidy
  • Používání vysoce trvanlivých barev
  • Možnost kombinace se svislým dopravním značením

  Značení vyhrazených stání pro Vaše zákazníky, včetně nápisů či log přesně podle Vašich přání a požadavků.

  Aplikace je vždy provádění podle platného silničního zákona.

  ZNAČENÍ PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

  • Používání ekologických barev
  • Značení vyhrazených stání (např. LPG, CNG,…)
  • Možnost kombinace různých barev

  Značení podzemních garáží podle bezpečnostních předpisů, včetně nouzových výchozů a značení vyhrazených stání pro vozy s pohonem LPG, CNG nebo pro vyhrazené parkování pro invalidy apod.

  Aplikace je vždy provádění podle platného silničního zákona.

  WHAT WE OFFER

  • Možnost protiskluzového povrchu
  • Dopravně bezpečnostní značení
  • Rychleschnoucí ekologické barvy

  Dobře navržené podlahové značení průmyslových a skladovacích prostor nejenom zprůhlední pohyb techniky a pěších, ale celkově zefektivní výrobní a skladovací procesy a plní nezastupitelnou roli ve snižování rizikovosti provozu ve skladech a průmyslové výrobě.

  SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

  • Instalace dočasného dopravního značení
  • Instalace zrcadel
  • Instalace dodatkových tabulek

  Na pozemních komunikacích se mohou používat pouze svislé dopravní značky uvedené ve vyhlášce č. 30/2001 Sb.

  ODSTRANĚNÍ STARÉHO ZNAČENÍ

  • Neškodné životnímu prostředí
  • Odstranění výbrusem nebo přebarvením
  • Dlouhodobá trvanlivost

  Ať už z důvodu špatné kvality nebo územní změny odstraníme stávající dopravní značení maximálně šetrným způsobem k životnímu prostředí a vždy tak, aby byl co nejméně znát předchozí znašení